Şeriat!

Şeriat nedir?

Şeriat Musa aracılığıyla İsrailoğullarına verilmiş bir buyruk ve kural sistemidir.
Ahlaki buyruklar (örneğin "Rab′bin adını boş yere ağzına almayacaksın"), toplumsal kurallar (örneğin "Adam öldürmeyeceksin") ve simgesel/şekilsel buyruklar ("Şabat günü kutsal sayarak anımsa") içeriyor. Şeriat′ın özeti On Emirdir. ( Yas.4:13 )Çık.20:1-17 .  

Şeriat ve insan

Şeriat′ta sık sık şu ifade yer alıyor: "Kutsal olun çünkü ben kutsalım." Lev.11:45 .  Şeriat′ın buyrukları o bakımdan Tanrı′nın kutsallığını kısmen yansıtıyor. Adil Tanrı′nın paklığına göre şeriatın bütün buyruklarını sürekli yerine getirmeyen lanetlidir Yas.27:26 .  Ne var ki hiç bir insan On Emir, hatta birinci emir bile yerine getirmiyor, getiremiyor. Şeriatı ilk alan halk daha ilk günlerde birinci buyruğunu çiğniyor ve Musa bundan dolayı On Emir levhalarını kırmak zorundadır: Çık.32:15-16, 19. Bu facianın karşısında Musa ümit bulmak için Allah′ı yüzyüze görmek istiyor. İstediği buluşmada Allah′ın her günahı mutlaka cezalandıran kutsallığını ama aynı zamanda engin ve sonsuz, hesapların ötesinde olan sevgisini anlayınca esenlik buluyor, şeriatın On Emiri bir daha levhalara yazabildi. Çık.34:1-7 .  Şeriat buna göre ancak şeriatın dışında olan Tanrı′nın hesapsız engin sevgi ve vaat çerçevesinde doğru anlaşılır. Şeriata dayanarak ise, onun buyruklarını yerine getirmeye çalışarak da hiç bir insan cennete giremez. Rom.3:20  

Şeriat ve Mesih

Şeriat insana yüreğinde iyi bulduğu ama yerine getiremediği bir kural sistemi sunuyor. Çünkü insan nefsten dolayı Tanrı′nın kutsallığından ve yüceliğinden yoksundur ( Rom.3:23 ), şeriat′ı yerine getirecek güce sahip değil. Rom.7:14-20   Şeriat insana o bakımdan kendisinin ne kadar günahkar ve günahkarlığın içerisinde ne kadar çaresiz ve ne kadar cehennemlik olduğunu gösteriyor. Rom.3:10-20. Bu dünyanın meselesi kurallar, toplumsal ya da siyasi düzenler olmadığını, insanın nefsi olduğunu büyük bir vurgu ile ispatlar. Tevrat′ta bunu tarihi anlatımlarda gösterilir, Zebur onu dile getiriyor (örneğin Mez.51:4-5, 10,   12 ), Peygamber Kitaplar onun çaresi ile ilgili vaatte bulunuyor (örneğin Hez.11:19-20 ). İncil′e göre şeriat′ın asıl hedefi insanları Mesih′e doğru eğitmekti, Kurtarıcıya ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermektir. Gal.3:21-24.  Çünkü bir insan ancak şeriatın dışında Mesih′in sunduğu lütfundan dolayı aklanabilir. Rom.3:21-26. Şeriat ayrıca şekilsel/ibadetsel buyruklarında Mesih′e doğru ipuçlar içeriyor. Allah bu olguyu Musa′ya açıkça gösterdi: Çık.25:40, İbr.8:5  Onun çarpıcı bir örneği nefs perdesidir.

Şeriatın geçerliliği ve tamamlanması

Şeriat bir kural ve buyruk sistemidir. İsa Mesih şeriatı geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldiğini büyük bir vurgu ile söyledi: Mat.5:17-20. Yalnız şeriatın gereği yerine getirmek yine de kuralları yerine getirmeye çalışmakla olmuyor. İsa Mesih örneğin şeriat ile ilgili açıklamasında Tanrı katında şehvetle bakan bir insan yüreğinde zina ettiğini açıkladı Mat.5:27-30. İnsanın meselesi kurallar yerine getirmek değil, yüreğinde, kökte kötü olmasıdır. Daha iyi kurallar ya da daha kararlı bir irade değil, yeniden yaratılmış bir yürek lazım. İsa Mesih kendisi bu çözüm açıkça belirtti: Yuh.3:1-6, kendisinin Mesih olarak bu yeni yürek yaratanı olduğunu ilan etti: Yuh.4:14,  7:38-39.  O bakımdan Mesih′e iman edende, insanın yüreği Mesih tarafından Kutsal Ruh ile kökten yeniden yaratmakla şeriatın gereği yerine getirilebilir Rom.8:4. Bir Mesih imanlı yine bir kural sistemini yerine getirmeye çalışmıyor. Mesih′e her an iman ederek yenilenir. Musa gibi Allah ile yüzyüze kalıp onun engin sevgisini semavi evladı olarak derinlikte idrak ederek, karakterinde imanla Mesih′in benzeyişine dönüştürmeye çalışıyor 2Ko.3:18.  Bu hayat tarzı vaftiz olayında simgelenir. Rom.6:1-23 .  

Şeriat′ın simgesel/şekilsel buyrukları şeriatın anlatımına göre daha derin Musa′ya dağda gösterilen hakikatın dünyevi bir maketidir. Çık.25:40 .   Şeriat′ın kendisi örneğin sünnet buyruğun asıl hedefi kalp sünneti olduğunu açıklıyor: Yas.10:16   Tanrı şeriat′ta bir gün insanların yüreğini sünnet edeceğini ve bu şekilde ancak şeriat′ın en önemli gereği olan Tanrı sevgisi insanda gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Yas.30:6 .  

Peygamberler kitabında o bakımdan örneğin de Yer.3:16 büyük bir vurgu ile şeriatın şekilsel ibadeti için gerekli olan antlaşma sandığının imha edilişi ve bir daha yapılmayışını söylüyor. Çünkü aynı kitapta yeni, günahların bağışlanması ve Kutsal Ruh′un verilişi ile gelen yeni bir antlaşma vaat ediliyor Yer.31:31-34 .   Şekilsel/simgesel buyrukları hakikat olan Mesih′te şekil bakımından son buldu. Kol.2:16-17, 20-23 .  

Bir Mesih imanlı için o bakımdan örneğin her yemek Yaratılışın elinden geldiğinden dolayı iyidir Mar.7:19 1Ti.4:4-5. Yemek ile ilgili buyrukların asıl hedefi İsa Mesih′in açıklamasına göre insanın içinden gelen nefs kirliğini işaret etmektir. Mar.7:14-23.