ஷப்பீர் அலி அவர்களுக்கு மறுப்புக்கள்

ஷப்பீர் அலி அவர்கள் அடிக்கடி தன் கட்டுரைகளை இடமாற்றம் செய்கிறார் என்பதால், அவரது கட்டுரைகளின் தொடுப்புக்களை இந்த பக்கத்தில் தருகிறோம், அவருக்கு அளிக்கும் தனி மறுப்புக்களில் அவரது தொடுப்புக்களை நாம் தருவதில்லை.

ஷப்பீர் அலி கட்டுரைகள்

பதில்கள்/மறுப்புக்கள்

பன்றி மாமிசம் பற்றிய விவாதம்பன்றி மீது ஷப்பீர் அலி அவர்களின் அதீத விருப்பம் பற்றிய ஆய்வு ("ப‌ன்றி க‌றியை உண்ணுத‌ல்" க‌ட்டுரைக்கு கிறிஸ்த‌வ‌ ப‌தில்) - பாகம் 1
நோம்பு குறித்து இயேசு என்ன கூறினார்.நோம்பு (உபவாசம்) குறித்து இயேசுக் கிறிஸ்து (அவர் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும்) என்ன கூறினார்

இதர விவாத மறுப்புக்களை படிக்கவும்