குர்‍ஆன்

குர்-ஆன் விரியுரை கட்டுரைகள் - A different kind of Tafsir (குர்‍ஆனின் ஒவ்வொரு ஸூரா (அத்தியாயம்) மற்றும் வசனம் வரிசையில் ஆய்வுக்கட்டுரைகள்)

குர்-ஆனில் மறுபதிவு செய்யப்பட்ட பைபிளின் நிகழ்ச்சிகள்

மூல குர்‍ஆன் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு (Quran Text)

பலவகையான குர்‍ஆன் மொழிப்பெயர்ப்புக்கள் (Quran Versions)

குர்‍ஆன் முரண்பாடுகளை படிக்கவும் (Quran Contradictions)

குர்‍ஆன் ஓர் அற்புதமா? என்ற தலைப்பில் இதர கட்டுரைகளை படிக்கவும்

குர்-ஆன் விரியுரை கட்டுரைகள் - A different kind of Tafsir

குர்-ஆனின் கட்டுக்கதைகளும், பழங்கதைகளும் - கட்டுரைகள்

பைபிளை குர்-ஆன் எப்படி காண்கிறது? (அனேக கட்டுரைகள்)

குர்-ஆனின் சரித்திர தவறுகள்

சமர்கண்ட் மூல குர்‍ஆன் (MSSவுடன்) இன்றைய குர்‍ஆன் (1924 எகிப்திய வெளியீடு) ஒப்பீடு