இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்களிடம் கேட்கும் கேள்விகள், அதற்கான பதில்கள்

  1. "நான் தான் இறைவன் என்னை வணங்குங்கள்" இயேசு என்று சொல்லியுள்ளாரா?
  2. பன்றி மாமிசம் சாப்பிடுவதைப் பற்றிய விவாதம் (The Issue of Eating Pork)
  3. பைபிள் தீர்க்கதரிசிகளை நிந்திக்கின்றதா?
  4. யூதாஸ் இயேசுவைக் காட்டிக்கொடுக்க முன்விதிக்கப்பட்டிருந்தாரா?
  5. அறிவு ஒரு பாவமா? (Is Knowledge Sin?)
  6. தேவன் மரித்தார் என்று கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்களா?
  7. தேவன் ஏன் மனிதனாக வந்தார்?
  8. யூத மதத்தைப் பின்பற்றுவோர் பரலோகம் (சொர்க்கம்) செல்வார்கள் என‌ நீங்கள் நம்புகிறீர்களா?
  9. இஸ்லாம் விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதென்று முஸ்லிம்கள் ஏன் நம்புகிறார்கள்?
  10. இயேசுவின் கார்ட்டூன்களை கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள்? கிறிஸ்தவம் விமர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்டதா?