படமும் பாடமும்

ஆயிரம் வார்த்தைகள் மூலமாக கற்றுக்கொடுக்கும் பாடத்தை, ஒரு படத்தின் மூலமாக சுலபமாக கற்றுக்கொடுத்துவிடலாம். எனவே, இந்த பக்கத்தில் வார்த்தைகளை குறைத்து, படங்கள் மூலமாக, இஸ்லாமை கற்றுக்கொள்ளும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

எண்படம்
1

குர்-ஆன் பைபிளை விட அளவில் சிறியதா? பெரியதா?

2

அல்லாஹ் ஏன் இஸ்மாயீலையும் மக்காவையும் 2500 ஆண்டுகள் மறந்துவிட்டான்?

3

200+ ஆண்டுகள் மனிதர்கள் தன் வஹி கறைப்படுத்த அல்லாஹ் ஏன் அனுமதித்தான் (ஹதீஸ்களின் நிலை)?

4

அல்லாஹ்வும் யெகோவா தேவனும் ஒருவரல்ல!

5

முஸ்லிம்களால் 14ம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட பர்னபா சுவிசேஷத்தில் கொடுக்கப்பட்ட இயேசுவின் 12 சீடர்கள் பட்டியலில் உள்ள தவறுகள்