2019 ரமளான் மாத தொடர் கட்டுரைகள்

  1. 2019 ரமளான் 1 - இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 1: தொழுகை முறைகள்
  2. 2019 ரமளான் 2 - இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 2: 'கிப்லா' தொழுகையின் திசை
  3. 2019 ரமளான் 3 - இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் - 3:  தொழுகையை/ஜெபத்தை முறிப்பவைகள்
  4. 2019 ரமளான் 4 - இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் – 4: தொழுகை மொழி
  5. 2019 ரமளான் 5 - இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் 5: “விவாகரத்து(தலாக்)” அல்லாஹ்வின் ஆயுதம்
  6. 2019 ரமளான் 6 - இயேசுவின் ஹலால், முஹம்மதுவின் ஹராம் 6: முஹம்மது என்னும் முஸ்லிம்களின் விக்கிரகம்
  7. 2019 ரமளான் 7- இயேசுவின் ஹலால் முஹம்மதுவின் ஹராம் 7: பத்ரூ என்ற ஹலால்

இதர ரமளான் மாத கட்டுரைகள் (2012 - 2018)

உமரின் இதர கட்டுரைகள்/மறுப்புக்கள்