இஸ்லாமை அறிவோம் வாருங்கள்


இஸ்லாம் வினாடி வினா - 1 - இஸ்லாம் அறிமுகம்

Islam Quiz 1 (Basic Islam)

இந்த வினாடி வினாவில் 10 கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நான்கு பதில்கள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் (A, B, C, D). அனைத்து கேள்விகளுக்கும் உங்கள் பதிலை தெரிவு செய்து (A or B or C or Dஐ க்ளிக் செய்து), சப்மிட் பட்டனை அழுத்தவும். நீங்கள் கொடுத்த பதில்களை சரிபார்த்து, முடிவுகள் இப்பக்கத்தின் கடைசியில் கொடுக்கப்படும்.

1) இஸ்லாமிய நபி முஹம்மது அவர்கள் பிறந்த ஊர் எது?
2) ஹிஜ்ரி என்ற சொல், எந்த நிகழ்ச்சியை குறிக்கிறது?
3) குர்‍ஆனில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரே பெண்மணி யார்?
4) "அல்லாஹு அக்பர்" என்றால் என்ன பொருள்?
5) கி.பி. 610, கி.பி. 570 கி.பி 632 - இவ்வருடங்களில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை அடையாளப்படுத்துக‌?
6) "அல் ஃபாத்திஹா" - இது குர்‍ஆனின் எத்தனையாவது அத்தியாயம் (ஸூரா)?
7) இஸ்லாமின் படி, குர்‍ஆனின் முதல் வெளிப்பாடு எந்த குகையில் முஹம்மதுவிற்கு வந்தது?
8) முஹம்மது எந்த வயதில் நபியாக நியமிக்கப்பட்டார் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது?
9) குர்‍ஆனில் அதிகமான வசனங்கள் கொண்ட பெரிய அத்தியாயம் எது?
10) இஸ்லாமின் தூண்கள் (கடமைகள்) எத்தனை?

இந்த வினாடி வினாவை மறுபடியும் எழுத, கீழே உள்ள பட்டனை அழுத்தவும்.இஸ்லாம் வினாடிவினா - பாகம் 2

இஸ்லாம் வினாடிவினாக்கள் பக்கம்