Kjo është pjesa e pyetjeve dhe komenteve tuaja. Përgjigjet tona do të postohen në rubrikën "Pyetje dhe përgjigje" apo në adresën tuaj personale.  Sipas rregullit dhe kohës në dispozicion që kemi, ne i pergjigjemi çdo emaili tuaj. Ju falenderojmë për komentet dhe pyetjet tuaja.

Vërejtje:

Ju lutemi kontrolloni postën tuaj edhe në "junk mail" sepse ka mundesi që pergjigjet tona të mos arrijnë drejt në inboxin tuaj por të konsiderohen si spam.