Një studim tematik i Kuranit

Nga një perspektivë e krishterë

 

 

Autor

M. J. Fisher, M.Div.

Parathënie

Robert C. Douglas, Ph.D.

Redaktor

Jochen Katz

 

 

Njëzet e dy kapituj tematik krijojnë një udhëzues të shpejtë referimi.

 

Çdo varg është i parafrazuar për rritje të të kuptuarit.

 

Krahasimi biblik dhe historia islamike e kompletojnë studimin.

 

Të gjitha të drejtat e këtij libri i takojnë autorit me anë të drejtës së autorit.

Autori e ka dhënë lejen që ky libër të qaset, kopjohet, ndahet, citohet dhe të përdoret falas përderisa asnjë pjesë e këtij teksti nuk ndryshohet apo shtrembërohet në ndonjë mënyrë dhe nderim i veçantë i bëhet librit kur kopjohet apo citohet. Për të siguruar që kopja jote është origjinale në gjuhën angleze, shkarkojeni nga webfaqja zyrtare e librit, http://answering-islam.org/Authors/Fisher/Topical/.

Meqenëse ky është një E-Book, do të redaktohet rregullisht dhe përmirësohet.

Azhurnoni kopjen tuaj rregullisht për të qenë të sigurtë që e keni versionin e fundit.

Azhurnimi i fundit: 1 Maj 2006. [Shkarko versionin e fundit si zipfile.]

Njëjtë si myslimanët dhe jo-myslimanët janë të mirëpritur t’i paraqesin komentet, pyetjet apo korrigjimet tek autori. Kjo ndihmë do të vlerësohet.

Dërgoni komentet tuaja tek: mailto:author_rev_fisher(at)yahoo.com

Lidhur me autorin

Rev. M. J. Fisher ka qenë i përfshirë në shërbesë ndaj myslimanëve për dekada të tëra. Ai e ka sprovuar të kuptuarit e tij të Kuranit me anë të qindra diskutimeve personale me myslimanë. Ai po ashtu ka qenë pjesëmarrës në dialogje publike rreth Krishterimit dhe Islamit. Ai është marrë me krahasimin e mësimeve të Biblës dhe Kuranit në kisha të ndryshme dhe konferenca krishtere. Edukimi i tij përbën një shkallë Bachelor dhe Master i Teologjisë.

 

Përmbajtja

Kapitulli

      Parathënia

      Hyrje

 1.  Historia e Muhamedit dhe Kuranit

 2.  Krishterimi dhe Islami

 3.  Luftimet dhe Paqja

 4.  Statusi i grave

 5.  Martesa dhe divorci

 6.  Muhamedi

 7.  Krijimi dhe shkenca

 8.  Dita e gjykimit

 9.  Parajsa

10.  Ferri

11.  Shpëtimi

12.  Vullneti i lirë – Paracaktimi

13.  Karakteristikat njerëzore të përshkruara Allahut

14.  Karakteret biblike në Kuran

15.  Tregimet e çuditshme

16.  Ligji Islamik

17.  Kurani

18.  Bibla e shenjtë

19.  Vargjet e falsifikuara

20.  Të krishterët

21.  Jezus Krishti

22.  Hebrenjtë

23.  Dënimi ndaj kriminelëve

24.  Ngjarjet e parashikuara botërore

Libri ne gjuhën angleze: www.answering-islam.org/Authors/Fisher/Topical/index.htm