Përgjigje Islamit: Perëndia

Të kontaktosh Lukën

Ne mirëpresim komentet tuaja, sepse opinioni juaj është i rëndësishëm për ne. Në parim jemi të gatshëm t'i marrim pyetjet rreth gjithë materialit të postuar në Seksionin Shqip të Answering Islam. Ne premtojmë t'i lexojmë të gjitha mesazhet e dërguara në adresën tonë. Sidoqoftë, për shkak të volumit të korrespondencës së lartë mundësia për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje ndonjëherë mund të jetë e kufizuar.

Komentet, kritikat, sugjerimet ose pyetjet e mëtejshme rreth artikujve të publikuar duhet dërguar në këtë adresë: pergjigje.islamit(at)yahoo.com.

Presim letrat tuaja.

Luka